Żukczyn – zebranie wiejskie – relacja

IMG_5717
Zebranie wiejskie – Żukczyn – fot. M. Cabaj

Sołtys p. Marek Hojczyk zwołał w dniu dzisiejszym zebranie wiejskie, którego głównymi punktami była sprawa kanalizacji i odbioru śmieci.

Pierwszy temat był bardzo istotny ze względu na końcówkę inwestycji odbiory i przyłączenia. Padło stwierdzenie, że dla Żukczyna jest to „cywilizacyjne osiągnięcie” i raczej nie było to ironiczne. Doskonale zdają sobie z tego sprawę ci, którzy na co dzień borykają się  z uciążliwością pilnowania, zamawiania wywozu, a przede wszystkim płacenia wysokich rachunków związanych z jego odbiorem.

Zebranie wiejskie - Żukczyn - fot. M. Cabaj
Zebranie wiejskie – Żukczyn – fot. M. Cabaj

Ważne dla wiedzy mieszkańców jest to, że odbiór techniczny i możliwość przyłączenia będzie pod koniec czerwca lub na przełomie czerwca i lipca. W celu podłączenia konieczne będzie zgłoszenie wykonania przyłącza, jego odbiór przy otwartym wykopie, następnie zgłoszenie celem naliczania opłat za odbiór nieczystości. Proces włączania będzie nadzorował p. Władysław Sobieniak, Dyrektor ds. technicznych, który udzielał informacji o warunkach czyli poprawność wykonania, szczelność, spadek, czy nie zostały podłączone rynny lub rury drenażowe. W przypadku osób, które są już podłączone do kanalizacji i mają je zasypane, także powinny zgłosić przyłącze do odbioru, które przy użyciu specjalnej aparatury zostanie przebadane i dopuszczone do użytku. Dla wiadomości mieszkańców podana została również informacja, że przez cztery miesiące od dnia uzyskania zgody na użytkowanie kanalizacji, nie będzie pobierana opłata przyłączeniowa (w wys. 80 zł), po to aby zachęcić mieszkańców do jak najszybszego przyłączania się. Informacja o zgodzie na użytkowanie pojawi się na stronach internetowych oraz w formie tradycyjnej. Cena za metr nieczystości 6,23 + 8 % Vat minus ewentualna ilość wody użytej do podlewania ogrodu na podlicznik.

IMG_5720
Zebranie wiejskie – Żukczyn – fot. M. Cabaj

W związku z inwestycją kanalizacyjną pozostają jeszcze sprawy uporządkowania terenu przez wykonawcę i przy tej okazji zgłaszane były uwagi mieszkańców. M. in. p. Bartosik zgłosiła dosyć istotną sprawę pęknięcia ściany nośnej domu i naprawy oraz zadość uczynienia poczynionej w wyniku inwestycji szkody.

Następnie wyjaśniona została sprawa wywozu śmieci oraz nowych pojemników, worków, częstotliwości ich odbioru i segregacji.

Ważną rzeczą dla mieszkańców jest plac zabaw dla dzieci, temat postulowany i nagłaśniany był już od trzech lat. Problemem jest brak placu na budowę, czy urządzenie miejsca zabaw dla dzieci. Pojawiła się propozycja wykorzystania boiska, lub odstąpienie działki w zamian za inną proponowaną w Cieplewie, a należącą do Gminy. Jeden z mieszkańców wystąpił z propozycją zbycia działki, która może nadawać się na plac zabaw.

Zebranie wiejskie - Żukczyn - fot. M. Cabaj
Zebranie wiejskie – Żukczyn – fot. M. Cabaj

Przygotowana jest dokumentacja dotycząca budowy ul. Lipowej i są szanse, że w przyszłym roku inwestycja będzie realizowana. Gorzej natomiast wygląda sprawa budowy chodnika przy ul. Gdańskiej obecnie Jesionowej, która jest drogą powiatową. Problem polega na tym, żeby interwencje dotyczące jego budowy, w pierwszej kolejności, kierować trzeba do Powiatu Gdańskiego z informacją do Gminy. Jak się okazuje do inwestycji Powiatu gmina może się dołożyć w wysokości 50%. Padały sugestie, że w związku z brakiem chodnika mogą zginąć ludzie i to powinno być brane pod uwagę. Pani Wójt, tłumaczyła się, że niestety ale są priorytety wydatków Gminy i musi wybierać, co można wykonać. Dlatego, mieszkańcy zostali poinformowani, że wniosek muszą kierować do Powiatu.

Dyskutowane były także  sprawy oświetlenia, postulowanego na ul .Młyńskiej od lat 10 i osłonięcia domostw od hałasu, jaki jest w związku z ruchem na autostradzie A1.

Mieszkańcy zaproszeni byli także do udziału w dożynkach, oraz w festynie w najbliższą sobotę w OKSiRze w Cieplewie.

Related posts